Evenwicht

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Evenwicht

Het is niet zo dat er bij de bemiddelaar zomaar losjes over en weer gebabbeld wordt.

“Als bemiddelaar volg ik een bepaald stramien waarbij alle facetten van de scheidingsbeslissing en de scheiding aan bod komen. Ook het ouderschap wordt in al zijn aspecten belicht.

In het eerste gesprek worden er bepaalde communicatieregelen afgesproken, waaraan elkeen zich moet houden.

 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat er tijdens de eigenlijke bemiddelingsgesprekken voldoende evenwicht is tussen beide betrokkenen.

Sommige mensen hebben duidelijk minder inzicht in de financiële en/of juridische kwesties en voelen zich daardoor sterk benadeeld.

“Als jurist geef ik vooraf alle noodzakelijke juridische informatie, maar ik vind het wel belangrijk dat die informatie aan beide partners tegelijkertijd gegeven wordt én in een begrijpelijke taal. Daarmee wordt elke schijn van partijdigheid uitgesloten, evenals elke mogelijkheid tot misverstand.

Als bemiddelaar zal ik nooit zelf oplossingen opdringen of knopen doorhakken. Uiteindelijk zijn het de ex-partners die, nadat ze voldoende geïnformeerd werden, moeten uitmaken wat voor hen beiden het beste lijkt.

Tot slot wordt ook nog eens getoetst of de overeenkomst in de toekomst kan standhouden, zonder dat één van de ex- partners of ouders zich achteraf gaat beklagen over de ondertekende overeenkomst.”

Bemiddeling in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005