Informatie

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Informatie

Wanneer een relatie dreigt op de klippen te lopen, weten de meeste mensen meestal niet wat er hun te wachten staat. De stap naar een advocaat om informatie te verkrijgen, lijkt dan net iets te groot.


Toch kan het zinvol zijn om tijdens die periode van twijfels,  zich eerst neutraal te laten informeren. Elke scheiding is immers verschillend en niet elke scheiding is zomaar een oplossing.    Een scheiding heeft immers niet alleen puur juridische gevolgen, maar ook  sociale en emotionele gevolgen, waar niet altijd wordt bij stilgestaan in een juridische informatiegesprek.


Al deze vragen kunnen bij mij VRIJBLIJVEND worden gesteld, zodat mensen achteraf nog meer geïnformeerd hun beslissing al dan niet kunnen nemen.


Tot slot zijn er diegenen, die reeds in een gerechtelijke procedure verwikkeld zitten en toch soms  twijfelen of behoefte hebben aan een second opinion. Zij kunnen zich bij een onafhankelijke mediator verder informeren, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het verloop van hun procedure.

Bemiddeling  in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005