Ouderschapsbemiddeling

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Ouderschapsbemiddeling

Gezinssituaties  kunnen steeds veranderen en kinderen worden ouder, zodat de nood kan ontstaan om een overeenkomst die aanvankelijk goed was, later te herzien.


Dit kan zowel gaan over een andere verblijfsregeling, al dan niet met verandering van domicilie, herverdeling van de kosten,  bepaalde opvoedingsafspraken… Bij de bemiddelaar kan dit alles opnieuw besproken worden.


Eenmaal er een nieuw akkoord is tot stand gekomen, kan ik als juriste-bemiddelaar dit alles neerschrijven in een ouderschapsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vervolgens samen met het bemiddelingsprotocol en het verzoekschrift neergelegd op de familierechtbank, met de vraag om het akkoord te homologeren.  Zo is de nieuwe situatie opnieuw wettelijk geregeld.

Bemiddeling  in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005