Voordelen

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Voordelen

Uit elkaar gaan met de hulp van een bemiddelaar is in elk geval minder traumatiserend voor beide ouders en hun kinderen. De bemiddelaar zorgt ervoor dat het conflict zeker niet nodeloos zal escaleren.

 

1. Het zoeken naar een oplossing verloopt ook relatief snel.

De bemiddelingsgesprekken kunnen als resultaat hebben dat er creatieve oplossingen gevonden worden. Het is immers de bedoeling om een overeenkomst op maat van beide ouders en hun kinderen te maken.

2. Zelf gekozen oplossingen zijn veel duurzamer. Bovendien kunnen de ouders er voor kiezen om de regeling over hun kinderen later zelf aan te passen, wanneer hun eigen situatie of die van hun kinderen zou wijzigen.

Uitermate belangrijk tenslotte, is het feit dat bemiddeling sedert 2005 wettelijk geregeld is.

De wet voorziet zelfs dat een bemiddelingsakkoord, dat tot stand is gekomen onder begeleiding van een erkende bemiddelaar, kan worden gehomologeerd door de bevoegde rechtbank.

 

3. Zo verkrijgt dit akkoord dezelfde uitvoerbare kracht als een vonnis.

Als jurist zorg ik ervoor dat het verzoekschrift voor de homologatie wordt opgemaakt overeenkomstig de wet en leg ik nadien het ganse dossier neer op de rechtbank.

Indien de bemiddelingsgesprekken daarentegen niet tot een oplossing leiden, mogen de gevoerde gesprekken later nooit gebruikt worden in een gerechtelijke procedure. De wet op de bemiddeling voorziet immers in absolute geheimhouding en vertrouwelijkheid van alle documenten.

 

4. Een oplossing zoeken via bemiddeling is tenslotte goedkoper. Door de directe communicatie is er weinig tijdsverlies en het uurloon kan bovendien gedeeld worden door twee.

Daarenboven zijn de diensten van bemiddeling in familiezaken, verricht door een erkende bemiddelaar, VRIJGESTELD VAN BTW ( art. 44 § 2, 2° BTW wetboek).

Nog twijfels ?

Wie aarzelt of meer info wil over de werkwijze bij een bemiddelaar, kan steeds een afspraak maken voor een vrijblijvend informatiegesprek over bemiddeling.

 

Er kan rekening worden gehouden met lagere inkomens. De wet voorziet in rechtsbijstand (pro deo) om bemiddeling voor iedereen toegankelijk te maken.

Bemiddeling in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005