Voordelen

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Voordelen

Uit elkaar gaan met de hulp van een bemiddelaar is in ieder geval minder traumatiserend voor beide ouders en hun kinderen. Eén van mijn grootste betrachtingen als bemiddelaar, is er voor te zorgen dat het conflict zeker niet nodeloos zal escaleren.Het zoeken naar een overeenkomst verloopt zeker relatief snel, maar toch aangepast aan de specifieke behoeften en noden van beide partijen.


Bemiddeling is zeker goedkoper, gezien de kostprijs wordt gedeeld door beiden. Daarenboven zijn de diensten van bemiddeling in familiezaken, verricht door een erkende bemiddelaar,  VRIJGESTELD VAN BTW ( art. 44 § 2, 2° BTW wetboek).


Bemiddeling brengt achteraf zeker, of soms al bij het eerste gesprek, meer rust en terug een beetje vertrouwen.


Bemiddeling zorgt er ook voor dat beide partijen duidelijk dezelfde informatie krijgen over alles en er dus geen misverstanden kunnen ontstaan.


Het is uitermate belangrijk om informatie te krijgen van éénzelfde persoon, zodat men samen alle voor- en nadelen kan afwegen, maar waarbij tevens de gemeenschappelijke belangen van de ouders kunnen worden nagestreefd. Bij bemiddeling worden beiden als OUDERS geholpen, op maat en niet volgens een voorgekauwd model. Slechts op die manier kan er later opnieuw rust komen tussen de ex-partners, omdat elkeen weet waar hij of zij én de andere aan toe zijn.


Er is ook ruimte voor het emotionele en het psychische aspect, want scheiden is méér dan juridische regelingen opmaken, maar evenzeer ook afscheid nemen.


Wanneer als er na verloop van tijd over alles een consensus komt, kan ik als juriste-mediator het  geheel neerschrijven in een juridisch sluitende overeenkomst.  De gehele scheiding kan dus afgewerkt worden bij één en dezelfde persoon.


In principe is een notariële scheidingsovereenkomst achteraf niet meer nodig. Enkel bij toebedeling of onverdeeldheid van een onroerend goed, komt dit gedeelte in een notariële akte. Deze akte wordt als bijlage bij de volledige scheidingsovereenkomst neergelegd op de familierechtbank.

Bemiddeling  in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005