Voor wie

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Voor wie

Vrijwillige bemiddeling is bedoeld voor partners die beseffen dat er een einde is gekomen aan hun gezamenlijke relatie, en waarvan minstens één persoon overtuigd is van de noodzaak om deze relatie te beëindigen.

Samen kiezen ze er dan voor om op een waardige manier uit elkaar te gaan, zonder elkaar onnodig te kwetsen.

 

Door samen met de bemiddelaar te zoeken naar oplossingen voor de toekomst, wordt in ieder geval een gerechtelijke procedure vermeden.

 

Er hoeft trouwens niet meteen gekozen te worden voor een definitieve scheiding. Beide partners kunnen via bemiddeling ook de nodige afspraken maken om afzonderlijk te gaan wonen, zodat elkeen opnieuw een zekere rust kan vinden.

 

Ouders kunnen in de bemiddelingsgesprekken zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van hun kinderen.

De bemiddeling die vrijwillig gestart wordt, kan ook op ieder moment worden beëindigd.

 

 

* * *

Maar ook personen die reeds gestart zijn met een gerechtelijke procedure, kunnen beroep doen op een bemiddelaar.

Bij gerechtelijke bemiddeling wordt de rechtbankprocedure voor korte termijn geschorst, zodat beide partijen de kans krijgen om een afspraak te maken met een bemiddelaar.

Wanneer tijdens die bemiddeling een akkoord wordt bereikt, wordt deze overeenkomst nadien gehomologeerd door de rechtbank.

Wordt er geen akkoord bereikt, dan wordt de gerechtelijke procedure gewoon verder gezet.

Bemiddeling in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005