Wat is...

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Wat is...

Wanneer twee personen vastzitten in hun conflict rond scheiding of ouderschap, dan begeleidt de bemiddelaar de twee betrokkenen tot ze een oplossing vinden, die voor hen beiden aanvaardbaar is.

“Ik organiseer een gesprek waarbij de scheidende partners zich vrij kunnen uitdrukken over hun bekommernissen en hun wensen. Dit moet uiteraard gebeuren in een serene sfeer, waarbij elkeen zich veilig voelt.

De vroegere partners moeten niet noodzakelijk rechtstreeks met elkaar praten. Zoveel te beter als het kan, maar het hoeft niet. Men moet wel bereid zijn om in elkaars aanwezigheid met de bemiddelaar te praten.

Tijdens de bemiddeling is het belangrijk dat elke persoon eerst kan luisteren naar de dieperliggende wensen en angsten van de andere, wat niet betekent dat men het ermee eens moet zijn.

 

Pas daarna kan er gezocht worden naar de verschillende oplossingen, die vervolgens één voor één getoetst worden op hun voor- en nadelen.

Uiteindelijk kunnen beide personen dan kiezen voor de oplossing, die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de verlangens en noden van hen beiden.

De bemiddelaar legt de akkoorden pas vast in een geschrift, wanneer beide partijen het over alles eens zijn."

Bemiddeling in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005