Wie is...

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Wie is... Grietkin Hoet

Ik ben geboren in 1956 en moeder van 3 volwassen kinderen.

In 1978 behaalde ik het diploma van licentiaat in de Rechten aan de RUG en in 1980 van licentiaat in de Criminologie aan de KUL.

Van 1980 tot 1996 was ik advocaat aan de balie van Veurne en tevens plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht Diksmuide vanaf 1986.

In 1996 werd ik benoemd tot rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

In die functie moest ik o.m. zetelen als kortgedingrechter in de procedures betreffende de voorlopige maatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure.

In 1999 koos ik doelbewust voor de opleiding scheidingsbemiddeling, die ik gevolgd heb in Leuven en in Gent.

Sedert 2001 werk ik nog uitsluitend als zelfstandig bemiddelaar in familiezaken.

Ondertussen heb ik regelmatig supervisie gevolgd en me ook voortdurend bijgeschoold over de relationele en psychologische aspecten tussen scheidende partners enerzijds en tussen scheidende ouders en hun kinderen anderzijds.

Sedert de nieuwe wet op de bemiddeling, werd ik op 31.05.2006 erkend als bemiddelaar in familiezaken.

“Ik heb er bewust voor gekozen om nog uitsluitend als bemiddelaar te werken.

Op die manier kan ik mij ten volle inzetten voor mijn bemiddelingspraktijk en is er bij cliënten nooit sprake van rolverwarring.

Na14 jaar bemiddelingspraktijk bekijk ik het scheidingsgebeuren en de ouderschapsconflicten trouwens op een totaal andere manier dan toen ik louter jurist was.

 

Als exclusief bemiddelaar kan ik het mij veroorloven om voldoende tijd vrij te maken en mijn aandacht gelijkmatig over twee personen te verdelen; zo kan ik geduldig en onbevooroordeeld naar beide personen luisteren om hen daarna te helpen bij het zoeken naar een evenwichtige oplossing.

Anderzijds weet ik als jurist dat het minstens even belangrijk is om aan scheidende personen onmiddellijk de correcte juridische informatie te kunnen geven, want er bestaan nog altijd heel wat misverstanden, ingegeven door goedbedoelde raadgevingen van vrienden en familie.

Tenslotte kan ik als ervaren bemiddelaar voldoende aandacht besteden aan het emotionele loslatingproces, dat een scheiding nu eenmaal is. Zeker voor de persoon die niet voor de scheiding gekozen heeft - en het ganse gebeuren dus moet ondergaan - is het niet goed wanneer alles als een pure juridische aangelegenheid wordt afgehandeld.

In de voorbije 17 jaar heb ik immers voldoende ervaren dat echt bemiddelen een delicate evenwichtsoefening is tussen het psychologische en het juridische aspect van de scheiding, en dat leer je maar al doende.”

 

Bemiddeling in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005