Wie is...

GRIETKIN HOET

BEMIDDELING IN FAMILIEZAKEN

Wie is... Grietkin Hoet

Ik ben geboren in 1956 in Diksmuide.


In 1978 behaalde ik het diploma van licentiaat in de Rechten aan de RUGent en in 1980 van licentiaat in de Criminologie aan de KULeuven.


Van 1980 tot 1996 was ik advocaat aan de balie van Veurne en tevens plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht Diksmuide vanaf 1986.


In 1996 werd ik benoemd tot rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne. Toen moest ik onder meer zetelen als kortgedingrechter in de procedures betreffende de voorlopige maatregelen tijdens echtscheidingsprocedures.


In 2001 ben ik vervolgens, als eerste in de Westhoek, gestart met een eigen zelfstandige bemiddelingspraktijk te Diksmuide, nadat ik vooraf zowel in Leuven als in Gent de opleidingen tot bemiddelaar had gevolgd. Sindsdien heb ik me voortdurend bijgeschoold over de relationele en psychologische aspecten tussen scheidende partners enerzijds en tussen scheidende ouders en hun kinderen anderzijds.  Zo volgde ik nog in 2018 een 3-daagse opleiding tot SCHIP-mediator, over verlies, rouw en conflict bij scheiding bij Leoniek van der Maarel en Tineke Rodenburg(Nl).


In de voorbije jaren werd ik lid van  Bemiddeling VZW, het BemiddelingsTeam, Uwbemiddelaars en Konnektit.


 

Bij ministerieel besluit van  24 mei 2019 werd ik onlangs benoemd als lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie, waarbij ik onder meer het engagement om bemiddeling te promoten heel graag op mij zal nemen.


Want dank zij mijn 40-jarige beroepservaring, zowel in als buiten de rechtbank, ben ik er rotsvast van overtuigd dat mensen voor familiale en relationele problemen, nooit in eerste instantie naar de Rechtbank mogen stappen.   Een rechter kan bij zo’n conflict misschien wel juridisch de knoop doorhakken, maar de andere negatieve gevolgen zijn voor altijd onherstelbaar.


En mede door die overtuiging, ben ik bereid om mensen met veel geduld en kennis bij te staan, wanneer ook zij bereid zijn om hun eisen los te laten en om samen te zoeken naar oplossingen. Pas op die manier kan uiteindelijk de RUST terugkeren, tot  tevredenheid  voor eenieder, ook voor de kinderen en de ruimere omgeving.

Bemiddeling  in familiezaken :

ongetwijfeld de beste keuze wanneer er kinderen zijn

volledig wettelijk geregeld sedert 2005